Międzynarodowe czasopismo medyczne i naukowe dla lekarzy weterynarii małych zwierząt
Veterinary Focus
Mark Moran

Mark Moran

MBA

United Kingdom

Mark Moran od 19 lat pracuje jako konsultant weterynaryjny oferując doradztwo i wsparcie właścicielom i kluczowemu personelowi klinik weterynaryjnych. Jego praca polega na pomocy w tworzeniu efektywnego środowiska pracy w klinice weterynaryjnej, zapewnianiu satysfakcji personelowi oraz zgodności z wartościami i oczekiwaniami właściciela. Jest szczególnie zainteresowany poprawą przestrzegania zaleceń weterynaryjnych przez pacjentów klinik za pomocą lepszego wykorzystania systemów danych.

Swój wkład wnieśli Mark Moran

Przeglądaj i wyświetl artykuły tego autora poniżej.

Understanding the business

Numer wydania2 Data publikacji 03/05/2021

Understanding the business (Part 2)

Most veterinarians are not comfortable when discussing fees, or when asked to "sell" something, but this is normal! This chapter offers a method which will allow you to prescribe or recommend products and services effectively.

przez Philippe Baralon , Antje Blättner , Pere Mercader i Mark Moran