Międzynarodowe czasopismo medyczne i naukowe dla lekarzy weterynarii małych zwierząt
Veterinary Focus
Mark Moran

Mark Moran

MBA

United Kingdom

Mark Moran od 19 lat pracuje jako konsultant weterynaryjny oferując doradztwo i wsparcie właścicielom i kluczowemu personelowi klinik weterynaryjnych. Jego praca polega na pomocy w tworzeniu efektywnego środowiska pracy w klinice weterynaryjnej, zapewnianiu satysfakcji personelowi oraz zgodności z wartościami i oczekiwaniami właściciela. Jest szczególnie zainteresowany poprawą przestrzegania zaleceń weterynaryjnych przez pacjentów klinik za pomocą lepszego wykorzystania systemów danych.

Swój wkład wnieśli Mark Moran

Przeglądaj i wyświetl artykuły tego autora poniżej.