Międzynarodowe czasopismo medyczne i naukowe dla lekarzy weterynarii małych zwierząt
Veterinary Focus

Numer wydania 28.1 inne tematy naukowe

Dieta eliminacyjna: droga do sukcesu

Data publikacji 17/09/2020

Napisane przez Vandre Clear

Dostępne także w Français , Deutsch , Italiano , Português , Español , English i ภาษาไทย

Do typowych trudności związanych z wprowadzeniem diety eliminacyjnej należą nakłonienie klienta do postępowania zgodnie z zaleceniami, trudności w wykonaniu próby oraz interpretacja jej wyników. Vandre clear opracowała wskazówki, które pomogą uczynić to badanie diagnostyczne badaniem wiarygodnym, przyjaznym dla zainteresowanego i skutecznym.

Dieta eliminacyjna: droga do sukcesu

Komunikacja z klientem

Rycina 1. © Shutterstock

Wyjaśnij, że u zwierząt może się rozwinąć alergia na białko pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, nawet jeśli wcześniej nie obserwowano żadnych objawów u danego pacjenta. Wielu właścicieli uważa, że ich pies czy kot nie może być uczulony na dany pokarm, „ponieważ jadał go przez całe życie”. Wprowadzając dietę eliminacyjną, należy wyeliminować wszystko, z czym zwierzę miało wcześniej kontakt. Narażenie nawet na niewielkie ilości składnika zawierającego antygen, może spowodować zaostrzenie lub utrzymywanie się objawów.

Skoryguj błędne przekonanie, zgodnie z którym alergie powodują zboża. Zboża nie wiążą się ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia objawów niż jakiekolwiek białko zwierzęce.

Wyjaśnij, że zboża i inne białka pochodzenia roślinnego znajdują się w karmie dla zwierząt. Są one źródłem wysoce strawnego białka, a nie wypełniaczami. W związku z tym, że wielu producentów karm dla zwierząt domowych używa grochu lub ziemniaków jako źródła białek roślinnych, u zwierząt mogą rozwijać się niepożądane reakcje również na te białka.

Przygotuj swoich klientów na postępowanie zgodne z rygorystycznymi zaleceniami, wydatki, problemy i korzyści związane z wprowadzaniem właściwej diety eliminacyjnej.

Unikanie pułapek

O ile to możliwe, wszystkie zwierzęta należące do tego samego gatunku przebywające w danym gospodarstwie domowym powinny mieć podawaną karmę wybraną do próby eliminacyjnej. Przyczyni się to do zredukowania ryzyka zanieczyszczania krzyżowego i przypadkowej ekspozycji poprzez wspólne miski na pożywienie i wodę. Należy również zaznaczyć, że swobodny dostęp do pokarmu innych zwierząt lub naczyń pozostawionych na stołach czy blatach kuchennych itd. może zakłócać próbę eliminacyjną.

Rycina 2. © Shutterstock

Większość właścicieli zwierząt zniechęca konieczność wyeliminowania wszystkich smakołyków i smakowych zabawek do żucia. Upewnij się, że zwierzę otrzymuje smakołyki i/lub pokarm z puszki odpowiednie dla wybranej diety. Zapewnij zabawki do żucia, które nie są aromatyzowane i które nie zawierają białek zwierzęcych i roślinnych.

Upewnij się, że posiadasz solidną podstawową wiedzę na temat żywienia zwierząt domowych oraz składników odżywczych. Im więcej zagadnień związanych z żywieniem zwierząt domowych możesz wytłumaczyć klientowi, tym większa szansa, że jego postępowanie będzie zgodne z twoimi zaleceniami. Do osiągnięcia sukcesu właściciel musi zrozumieć, dlaczego zalecasz dietę eliminacyjną i ustalasz pewne szczególne zasady oraz wytyczne.

Czas trwania diety eliminacyjnej

Czas trwania testu diety wynosi 8, a najlepiej do 12 tygodni (1). W większości przypadków poprawa (polegająca na zmniejszeniu świądu i możliwości zmniejszania dawki lub wyeliminowania leków wspomagających) występuje w ciągu 6–8 tygodni, podczas gdy maksymalnie poprawa i ustąpienie objawów klinicznych może zająć aż 10–12 tygodni.

Rycina 3. © Shutterstock

Wspomagające leczenie objawowe często jest konieczne na początku stosowania diety. Przez cały okres jej trwania staraj się okresowo zmniejszać dawki lub eliminować leki i oceniaj wyniki uzyskane dzięki diecie. Jeśli nie ma żadnej poprawy lub poprawa jest minimalna w stosunku do samej diety i/lub wspomagające leki objawowe są nadal potrzebne po 8 tygodniach, poszukaj innych przyczyn świądu. W przypadku więcej niż jednej choroby alergicznej nierozpoznanej i niepoddanej leczeniu, objawy mogą się utrzymywać, co sprawia wrażenie, że próba eliminacyjna zakończyła się niepowodzeniem.

U zwierząt z współwystępującą faktyczną alergią pokarmową ustąpienie objawów ze strony przewodu pokarmowego może nastąpić po 4–6 tygodniach.

Nakazy i zakazy

W trakcie postępowania dietetycznego należy przejść na miejscowe lub niearomatyzowane leki do profilaktyki przeciwpasożytniczej. Białka zawarte w aromacie u niektórych psów mogą spowodować zaostrzenie objawów.

Rycina 4. © Shutterstock

Do testu diety eliminacyjnej nIE używaj karm wydawanych bez recepty! (ryc. 4).

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że zwierzę ma również alergie środowiskowe, nIE rozpoczynaj testu dietetycznego w sezonie(-ach), w którym(-ch) następuje nasilenie objawów.

Przed rozpoczęciem diety NALEŻY się upewnić, że właściciel w pełni ujawnił historię żywienia zwierzęcia, włączając w to smakołyki, leki, środki zapobiegawcze i tzw. jedzenie z ludzkiego talerza. Jeśli w danym domu przebywają również zwierzęta innych gatunków, zapytaj o dostęp pacjenta do ich karmy. Nie wszystkie zwierzęta reagują na ten sam rodzaj karmy „na receptę”. Obecnie coraz trudniej jest znaleźć „nowe” białko, tj. takie, na które zwierzę nigdy jeszcze nie było eksponowane.

Podczas gdy hydrolizowane, nowatorskie białka i domowe diety oparte na produktach gotowanych zawierających takie białka są zwykle skuteczne, niektóre zwierzęta z alergią mogą na nie reagować zaostrzeniem objawów. Jeśli dany rodzaj diety prawdopodobnie nie jest skuteczny, spróbuj diet innego typu i zapytaj klienta o poprzednie ekspozycje i ewentualne nieprzestrzeganie zaleceń.

Bibliografia

  1. Olivry T., Mueller R., Prélaud P., Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (1): duration of elimination diets, „BMC Vet Res” 2015; 11:225.

Vandre Clear

Vandre Clear

Dr. Clear received her DVM from The Ohio State University in 2009. She completed a specialized private practice internship in Internal Medicine and Critical Przeczytaj więcej

Inne artykuły w tym numerze