Międzynarodowe czasopismo medyczne i naukowe dla lekarzy weterynarii małych zwierząt

Numer wydania 28.1 Other Scientific

Formy skórne leiszmaniozy u psów

Data publikacji 27/08/2020

Napisane przez Xavier Roura i Laura Ordeix

Dostępne także w Français , Deutsch , Italiano , Español i English

W regionach świata, w których owady są endemicznym wektorem, mogą wy- stąpić zarówno skórne, jak i trzewne postacie leiszmaniozy. W niniejszym arty- kule zamieszczono przegląd dermatologicznych form choroby, ze szczególnym uwzględnieniem objawów klinicznych i potencjalnych możliwości leczenia.

Formy skórne leiszmaniozy u psów

Punkty Kluczowe

Leiszmanioza jest przewlekłą chorobą o długim okresie inkubacji – objawy kliniczne mogą się pojawić kilka miesięcy lub lat po początkowym zakażeniu.


Pomimo postępów w nauce, rozpoznawanie, leczenie i zwalczanie leiszmaniozy nadal stanowią wyzwanie.


U ponad 80% psów z leiszmaniozą rozwijają się objawy dermatologiczne, jednak w charakterze zmian skórnych obserwuje się dużą różnorodność.


U każdego psa z podejrzeniem leiszmaniozy niezbędne jest usystematyzowane podejście kliniczne, a kluczowe znaczenie mają precyzyjne rozpoznanie, leczenie i częste kontrole.


Czy chcesz uzyskać dostęp do większej ilości treści?

Każda osoba zajmująca się medycyną małych zwierząt może utworzyć konto, które zapewni dostęp do najnowszych informacji tworzonych przez światowej sławy ekspertów.

Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się tutaj