Międzynarodowe czasopismo medyczne i naukowe dla lekarzy weterynarii małych zwierząt
Veterinary Focus

Zarządzanie praktyką weterynaryjną- Vet Symposium 2019

Świat zmienia się bardzo szybko, a lekarze weterynarii stale mierzą się z nowymi wyzwaniami i trudnościami, chociażby z takimi, jak internet czy media społecznościowe. Z drugiej strony, zmiany te mogą stwarzać także nowe możliwości. W przygotowanym dla Państwa filmie, nasi eksperci omawiają najnowsze dane i wyniki własnych obserwacji i doświadczeń z tego obszaru.