Revista cu subiecte științifice și medicale internaționale pentru experți ai sănătății animalelor de companie
Veterinary Focus

Numărul revistei 30.1 Alte științifice

Proteinuria asociată hipertrigliceridemiei la rasa Schnauzer pitic

Publicat la data 11/06/2020

Articol semnat de Eva Furrow

Disponibilă și în alte limbi Français , Deutsch , Italiano , Português , Español , English și ภาษาไทย

Proteinuria secundară hipertrigliceridemiei primare este o tulburare metabolică frecventă a câinilor Schnauzer pitic, încă trecută cu vederea; Eva Furrow descrie procesul de diagnosticare și opțiunile de tratament.

 

Hypertriglyceridemia-associated proteinuria in Miniature Schnauzers

Puncte cheie

Tratamentul implică restricția dietetică de grăsime, și, dacă este necesar, medicamente care scad lipidele; proteinuria este gestionată cu medicamente care inhibă sistemul renină-angiotensină-aldosteron. 


Hipertrigliceridemia primară este frecventă la câinii Schnauzer pitic și este asociată cu proteinurie, tromboembolism lipidic glomerular și altă patologie glomerulară.


Hiperadrenocorticismul este diagnostic diferențial pentru hipertrigliceridemie și proteinurie și ar trebui eliminat dacă sunt prezente semne clinice consecvente, sau schimbări la examinarea fizică.


Câinii afectați nu prezintă în mod tipic azotemie, sau hipoalbuminemie; dacă aceste anormalități sunt prezente, ar trebui investigate alte cauze ale afecțiunilor glomerulare.


Introducere

Hipetrigliceridemia primară, cunoscută sub denumirea de hipetrigliceridemie idiopatică familială, reprezintă o afecțiune frecventă, însă neobservată, la câinii Schnauzer pitic. Această tulburare metabolică are o manifestare dependentă de vârstă, cu o prevalență care crește de la 15% dintre câinii Schnauzer pitic cu vârsta mai mică de 3 ani, la mai mult de 75% dintre câinii cu vârsta peste 9 ani 1.

Hipertrigliceridemia este asociată tipic cu risc crescut de pancreatită, mucocel de vezică biliară și enzime 2 3 4; mai recent, hipertrigliceridemia a fost identificată fiind asociată cu proteinurie și patologie glomerulară la câinii Schnauzer pitic 5 6 7.

Aproximativ 50% dintre câinii Schnauzer pitic cu hipertrigliceridemie primară au proteinurie, iar concentrațiile serice ale trigliceridelor obținute după repaus alimentar au o corelație pozitivă puternică cu rapoartele proteină/ creatinină (UPC) ale rasei 5 6. Mai mult, biopsiile renale ale câinilor Schnauzer pitic cu hipertrigliceridemie conțin tromboembolism lipidic (Figura 1) (Figure 1a) (Figure 1b) (Figure 1c) (Figure 1d) 7. Aceste rezultate sugerează că hipertrigliceridemia este mai degrabă cauza, decât consecința, afecțiunii glomerulare. Acest articol prezintă caracteristicile și consecințele proteinuriei asociate hipertrigliceridemiei la câinii Schnauzer pitic și oferă informații despre cum se pune diagnosticul și cum se gestionează afecțiunea. 

Glomerular lipid thromboemboli in a 10-year-old male neutered Miniature Schnauzer with primary hypertriglyceridemia and subclinical proteinuria. The lipid thromboemboli are visualized as intracapillary non-staining circular structures; hematoxylin and eosin. Image was captured at 40x magnification.
Figura 1a. Tromboembolism lipidic glomerular la un mascul sterilizat, Schnauzer pitic, cu vârsta de 10 ani, cu hipertrigliceridemie primară și proteinurie subclinică. Tromboembolismul lipidic este vizualizat ca structuri intracapilare circulare necolorate; (a) colorație hematoxilină și eozină. (b) colorație Periodic acid–Schiff. (c) colorație tricromă Masson. (d) colorație Jones cu metenamină argentică. Imagini preluate cu un obiectiv 40x. © Rachel Cianciolo, VMD, PhD, DACVP and the International Veterinary Renal Pathology Service.
Glomerular lipid thromboemboli in a 10-year-old male neutered Miniature Schnauzer with primary hypertriglyceridemia and subclinical proteinuria. The lipid thromboemboli are visualized as intracapillary non-staining circular structures; periodic acid-Schiff. Image was captured at 40x magnification.
Figura 1b. Tromboembolism lipidic glomerular la un mascul sterilizat, Schnauzer pitic, cu vârsta de 10 ani, cu hipertrigliceridemie primară și proteinurie subclinică. Tromboembolismul lipidic este vizualizat ca structuri intracapilare circulare necolorate; (a) colorație hematoxilină și eozină. (b) colorație Periodic acid–Schiff. (c) colorație tricromă Masson. (d) colorație Jones cu metenamină argentică. Imagini preluate cu un obiectiv 40x. © Rachel Cianciolo, VMD, PhD, DACVP and the International Veterinary Renal Pathology Service.
Glomerular lipid thromboemboli in a 10-year-old male neutered Miniature Schnauzer with primary hypertriglyceridemia and subclinical proteinuria. The lipid thromboemboli are visualized as intracapillary non-staining circular structures; Masson’s trichrome. Image was captured at 40x magnification.
Figura 1c. Tromboembolism lipidic glomerular la un mascul sterilizat, Schnauzer pitic, cu vârsta de 10 ani, cu hipertrigliceridemie primară și proteinurie subclinică. Tromboembolismul lipidic este vizualizat ca structuri intracapilare circulare necolorate; (a) colorație hematoxilină și eozină. (b) colorație Periodic acid–Schiff. (c) colorație tricromă Masson. (d) colorație Jones cu metenamină argentică. Imagini preluate cu un obiectiv 40x. © Rachel Cianciolo, VMD, PhD, DACVP and the International Veterinary Renal Pathology Service.
Glomerular lipid thromboemboli in a 10-year-old male neutered Miniature Schnauzer with primary hypertriglyceridemia and subclinical proteinuria. The lipid thromboemboli are visualized as intracapillary non-staining circular structures; Jones’s methenamine silver. Image was captured at 40x magnification.
Figura 1d. Tromboembolism lipidic glomerular la un mascul sterilizat, Schnauzer pitic, cu vârsta de 10 ani, cu hipertrigliceridemie primară și proteinurie subclinică. Tromboembolismul lipidic este vizualizat ca structuri intracapilare circulare necolorate; (a) colorație hematoxilină și eozină. (b) colorație Periodic acid–Schiff. (c) colorație tricromă Masson. (d) colorație Jones cu metenamină argentică. Imagini preluate cu un obiectiv 40x. © Rachel Cianciolo, VMD, PhD, DACVP and the International Veterinary Renal Pathology Service.

Caracteristici clinicopatologice 

Prezentarea clinică a proteinuriei asociate hipertrigliceridemiei este subliniată în Tabelul 1. Așa cum este menționat mai sus afecțiunea este cel mai frecvent întâlnită la câinii Schnauzer pitic de vârstă medie și vârstnici 5. Masculii și femelele sunt afectați în egală măsură; nu a fost raportată nicio predispoziție legată de gen. Dacă nu există comorbidități, câinii afectați nu prezintă niciun semn clinic 5 6; spre exemplu, poliuria și polidipsia nu au fost raportate. Nu există, de asemenea, rezultate ale examinării fizice care să fie asociate în mod specific cu afecțiunea, cu toate că hipertrigliceridemia poate determina depozite lipidice oculare 8. Prin urmare, proteinuria asociată hipertrigliceridemiei este deseori detectată din întâmplare atunci când se efectuează o analiză de urină, pentru un control de rutină, sau pentru comorbidități.

Ce se potrivește? Ce nu se potrivește?
Analiză de urină
 • USG variabilă (izostenurică, până la concentrată, mediana 1,021)
 • Sediment inactiv
 • Proteinurie prin analiză cu strip**
 • Izostenurie, sau hipostenurie persistente.
 • Hematurie, piurie
UPC
 • Corelată cu gradul de hipetrigliceridemie:;

- concentrațiile de trigliceride după repaus alimentar de 100-400 mg/ dL (1,1-4,5 mmol/L) sunt asociate cu proteinurie ușoară, UPC < 2

- concentrațiile de trigliceride după repaus alimentar de > 400 mg/dL (> 4,5 mmol/L) sunt asociate cu proteinurie din zona glomerulară, UPC > 2
 • Creșterile UPC în absența hipertrigliceridemiei, sau disproporționate față de concentrațiile de trigliceride după repaus alimentar (de ex., UPC > 2, cu concentrațiile de trigliceride după repaus alimentar <200 mg/dL, < 5,2 mmol/L)
Chimia serică
 • Albumina în intervalul de referință (mediana 3,6 g/dL, 54 μmol/L)
 • Creatinina în intervalul de referință (mediana 0,7 mg/dL, 61 μmol/L)
 • Hipercolesterolemia cu hipertrigliceridemie moderată, până la severă (> 400 mg/dL, > 4,5 mmol/L)
 • Creșterile fosfatazei alcaline sunt frecvente; pot fi prezente, de asemenea, creșteri ușoare ale altor enzime hepatice
 • Hipoalbuminemie
 • Azotemie
 • Hipercolesterolemie, fără hipertrigliceridemie;
 • Hiperbilirubinemie
 • Tipar predominant de scurgere hepatocelulară (alaninaminotransferaza > fosfataza alcalină)
Hemoleucogramă completă
 • Trombocitoza ușoară este frecventă la câinii geriatrice Schnauzer pitic, cu, sau fără, proteinurie asociată hipertrigliceridemiei
 • Anemie
 • Trombocitopenie
 • Leucogramă inflamatorie
Tabelul 1.Caracteristici clinicopatologice ale proteinuriei hipertrigliceridemiei la câinii Schnauzer pitic

*Proteinuria prin analiză cu strip nu este un predictor de încredere al UPC și chiar și urmele de proteinurie sunt sugestive pentru un status patologic, atunci când sunt prezente în urina diluată (10).

Rezultatele de laborator observate în caz de proteinurieasociată hipertrigliceridemiei sunt prezentate, de asemenea, în Tabelul 1. Amploarea proteinuriei este corelată puternic cu concentrațiile serice ale trigliceridelor, după repaus alimentar 5 6. Proteinuria apare la 25-41% dintre câinii Schnauzer pitic cu hipertrigliceridemie ușoară (100-400 mg/dL, 1,1- 4,5 mmol/L) iar nivelul creșterii UPC este, în general, mic (de ex., < 2). În schimb, proteinuria apare la 85-88% dintre câinii Schnauzer pitic cu hipertrigliceridemie moderată, până la severă ( > 400 mg/dL, > 4,5 mmol/L), iar UPC este mai mare de 2 la majoritatea câinilor, cu valori raportate > 5. Greutatea specifică a urinei (USG) este variabilă și similară cu a câinilor Schnauzer pitic de aceeași vârstă, fără proteinurie asociată hipertrigliceridemiei. Sedimentul urinar este inactiv la examinare. 

Proteinuria asociată hipertrigliceridemiei nu este asociată cu hipoalbuminemie, sau azotemie 6. Este important de menționat că există diferențe între rase în ceea ce privește concentrația serică a creatininei și că mediana la câinii sănătoși Schnauzer pitic este< 1,0 mg/dL, < 88 μmol/L 6 9.

Hipercolesterolemia este rară la câinii Schnauzer pitic cu hipertrigliceridemie primară ușoară, dar frecventă la cei cu hipertrigliceridemie moderată, până la severă, la aproximativ 40% dintre câinii la care nivelul seric al 1. Hipertrigliceridemia moderată, până la severă, este asociată, de asemenea, cu creșteri ale enzimelor hepatice; 60% dintre câinii Schnauzer pitic cu trigliceride serice > 400 mg/ dL, > 4,5 mmol/L prezintă o creștere a fosfatazei alcaline, plus cel puțin a încă unei alte enzime 4. Aceasta se consideră a fi ca urmare a acumulării hepatice de lipide. Nu au fost asociate anormalități hematologicecu proteinuria asociată hipertrigliceridemiei, însă trombocitoza ușoară (trombocite 400-500 x 103/μL) este frecventă la câinii Schnauzer pitic mai vârstnici 6.

Diagnostic

 Lipemic serum on blood sampling may be an indicator of hypertriglyceridemia. Gross lipemia indicates triglyceride elevations of at least 200 mg/dL.
Figura 2. Serul lipidic prezent în proba de sânge poate reprezenta un indicator pentru hipertrigliceridemie. Lipemia brută indică creșteri
ale trigliceridelor de cel puțin 200 mg/dL. © Eva Furrow

Prezența hipertrigliceridemiei și a proteinuriei la uncâine Schnauzer pitic este necesară pentru un diagnostic de proteinurie asociată hipertrigliceridemiei, dar în sine insuficientă pentru a confirma tulburarea; trebuie eliminate, mai întâi, alte cauze ale acestor tulburări. O abordare simplă pentru diagnostic este prezentată în Tabelul 2. Un profil al biochimiei serice (Figura 2) și o analiză de urină sunt esențiale pentru a exclude cauzele pre- și post-renale ale proteinuriei și pentru detectarea valorilor în afara ariei normale de referință (de ex., hipoalbuminemia, azotemia), care au putea indica faptul că o formă mai gravă a afecțiunii glomerulare este prezentă 11 12. Este important, de asemenea, să fie eliminat tratamentul cu medicamente care sunt asociate cu hiperlipidemie (de ex., corticosteroizi, fenobarbital) și să se facă evaluarea pentru tulburări metabolice care pot determina hiperlipidemie secundară 13. Acestea includ diabetul zaharat, hiperadrenocorticismul și hipotiroidismul, care toate pot fi asociate cu proteinurie 14 15 16.

Pasul 1. Evaluarea cazurilor pre-și post-renale ale proteinuriei (11) 

 • Hiperglobulinemia - dacă este prezentă, aveți în vedere electroforeza proteinelor serice și/sau urinare, pentru a evalua gamopatiile neoplazice.
 • Piuria și/sau bacteriuria - dacă este prezentă, aveți în vedere o urocultură, pentru a elimina infecția.
 • Hematuria - dacă este prezentă, aveți în vedere imagistica tractului urinar, pentru a evalua urolite, sau neoplazie; de asemenea, aveți în vedere urocultura, pentru a elimina infecția.

Pasul 2. Evaluarea pentru alte forme mai grave de afecțiune glomerulară (12)

 • Hipoalbuminemia, azotemia renală și pierderea abilității de concentrare a urinei nu sunt consecutive cu proteinuria asociată hipertrigliceridemiei și reprezintă o garanție pentru investigațiile ulterioare pentru diagnostic.

Pasul 3. Evaluarea pentru alte afecțiuni asociate cu hiperlipidemia (17)(17)

 • Post-prandial (proba a fost recoltată la mai puțin de 12 ore după masă)
 • Diabet zaharat
 • Hiperadrenocorticism*
 • Hipotiroidism
 • Obezitate
 • Tratament cu corticosteroizi* sau fenobarbital
Tabelul 2. Algoritmul de diagnostic al proteinuriei asociate hipertrigliceridemiei la câinii Schnauzer pitic.

*Notă: Câinii cu hiperadrenocorticism (spontan sau iatrogenic), și cei cu hipertrigliceridemie primară pot prezenta tulburări clinicopatologice identice (hiperlipidemi, creșteri ale fosfatazei alcaline și a altor enzime hepatice, și proteinurie). Sunt importante o anamneză și o examinare amănunțite, pentru diferențierea afecțiunilor.

Hiperadrenocorticismul poate fi în special dificil de diferențiat de hipertrigliceridemia primară, întrucât pot apărea tipare similare de creștere a enzimelor hepatice în ambele afecțiuni. Dacă semnele clinice ( de ex., poliuria, polidipsia, polifagia) și rezultatele examinării fizice ( de ex., alopecie, distensie abdominală, hiperpigmentare) consecvente cu hiperadenocorticismul sunt prezente, un test de supresie cu o doză mică de dexametazonă este recomandat, ca test de diagnostic pentru hiperadenocorticism 17. Dacă semnele sunt absente, poate fi utilizat raportul cortizol/ creatinină, pentru a elimina hiperadenocorticismul. Obezitatea, pancreatita și colestaza sunt, de asemenea, asociate cu hipertrigliceridemia ușoară la câini. 13 18

În cele din urmă, proteinuria asociată hipertrigliceridemiei reprezintă un diagnostic de excludere. Pasul final din procesul de diagnostic este evaluarea unei biopsii renale, cu examinare aprofundată a țesutului, prin secțiuni fine, colorații speciale și microscopie cu transmisie electronică (Figura 1) 7. Tromboembolismul lipidic glomerular, cu, sau fără, glomeruloscleroză focală segmentară este caracteristic leziunii induse de lipide. Dacă nu sunt prezente depozite de lipide, sau dacă sunt detectate alte tipuri de leziuni, proteinuria câinelui ar trebui să se presupună că are altă origine. Este important că, unul din cinci câini Schnauzer pitic la care se face biopsie renală pentru proteinurie este identificată și prezența glomerulonefritei mediată prin imuno-complexe 7 și ar putea avea beneficii ca urmare a tratamentului imunosupresiv 19. Decizia de a merge mai departe cu biopsia renală, la un câine cu suspiciune de proteinurie asociată hipertriglicerdiemiei, ar trebui să pună în balanță probabilitatea evoluției altei boli, cu riscul de complicații al biopsiei, precum hemoragia gravă 20.

Tratament

Niciun studiu nu a analizat tratamentul optim pentru câinii Schnauzer pitic cu proteinurie asociată hipertrigliceridemiei. Cu toate acestea, pe baza datelor de la oameni și rozătoare, gestionarea hipertrigliceridemiei este importantă. Managementul dietetic ar trebui instituit mai întâi și este recomandată oferirea unei diete cu un conținut scăzut de grăsime (care conține mai puțin de 35 grame grăsime totală, la 1.000 kcal) 13. Aportul dietetic redus de grăsime este recomandat pentru câinii cu afecțiune glomerulară 21, dar nu se cunoaște dacă acesta este benefic pentru câinii cu proteinurie asociată hipertrigliceridemiei. În cazul în care concentrația trigliceridelor după repaus alimentar rămâne crescută după două luni de hrănire exclusivă cu acest tip de dietă, ar trebui administrat un fibrat. Aceasta este important în mod special în cazul în care concentrația serică a trigliceridelor este > 400 mg/dL (> 4,5 mmol/L), întrucât riscurile de proteinurie și pancreatită sunt cele mai mari cu acest grad de hipertrigliceridemeie 2 5 6. Bezafibratul este eficient pentru normalizarea concentrațiilor de trigliceride la câini, într-un interval de tratament de 30 zile 22  și are o doză recomandată de 50 mg PO q24H pentru câinii cu greutate corporală < 12 kg, 100 mg pentru 12,1-25 kg, și 200 mg pentru > 25 kg. Bezafibratul este fabricat sub formă de tabletă de 200 mg cu eliberare prelungită; cu toate că aceasta trebuie divizată pentru câinii cu greutate sub 25 kg, aceasta rămâne eficientă pentru tratarea hipertrigliceridemiei la animalele cu greutatea sub această valoare. Dacă nu este disponibil bezafibratul, alte opțiuni includ fenofibratul în doză de2-4 mg/kg q24H  23, au clinofibratul în doză de 10 mg/kg q12H 24. La oameni, efectele adverse majore ale fibratelor includ miopatie și hepatotoxicitate, dar acestea nu au fost încă raportate la câini, în dozele recomandate mai sus. Alte tipuri de medicație propuse pentru hiperlipidemie la câini sunt acizii grași omega-3 și niacina, dar lipsesc dovezile privind eficacitatea 13.

Eva Furrow

Prezența hipertrigliceridemiei și a proteinuriei la câinii Schnauzer pitic nu sunt, în sine, suficiente pentru un diagnostic de proteinurie asociată hipertrigliceridemiei; mai întâi ar trebui eliminate alte cauze ale acestor tulburări..

Eva Furrow

It may be prudent to perform a blood pressure measurement in any Miniature Schnauzer that is diagnosed with renal proteinuria; antihypertensive therapy should be prescribed for all dogs with persistent hypertension.
Figura 3. Ar putea fi prudentă efectuarea unei măsurători a presiunii sângelui la orice câine Schnauzer pitic la care se pune diagnosticul de proteinurie renală; tratamentul antihipertensiv ar trebui recomandat tuturor câinilor cu hipertensiune persistentă.
 © E McNeill/D Bernie/M Edis

Tratamentul proteinuriei cu un inhibitor al sistemului renină-angiotensină-aldosteron este recomandat în cazul câinilor cu un UPC consecvent > 0,5  21. Exemplele includ inhibitorii enzimei care convertește angiotensina, precum enalapril sau benazepril (ambele administrate 0,5 mg/kg q24H), sau blocanții receptorilor pentru angiotensină, precum telmisartan (1 mg/kg o dată pe zi). UPC, creatinina serică, potasiul seric și presiunea sângelui ar trebui reverificate 1-2 săptămâni dupa începerea utilizării acestor medicamente 21. Agenții antitrombotici sunt, de asemenea, o componentă a recomandărilor generale la câinii cu afecțiune glomerulară proteinurică, dar o tendință protrombotică nu a fost descoperită într-o evaluare limitată a câinilor Schnauzer pitic cu protenuirie asociată hipertrigliceridemiei 6. Având în vedere cantitatea redusă de date, decizia de a începe un agent antitrombotic poate fi la discreția clinicianului. Tratamentul antihipertensiv ar trebui administrat câinilor care prezintă hipertensiune persistentă (> 150 mmHg), conform recomandărilor consensuale pentru managementul afecțiunii glomerulare (Figura 3) 21

Pronostic

Datele longitudinale cu privire la câinii Schnauzer pitic cu proteinurie asociată hiperlipidemiei sunt limitate la un studiu care a urmărit 8 câini afectați, cu o mediană de timp de 18 (interval 3-31) luni 6. În acest timp nu a existat nicio dovadă de afecțiune renală evolutivă și niciun deces nu a fost atribuit proteinuriei asociate hipertrigliceridemiei. Câinii cu proteinurie asociată hipertrigliceridemieinu au, de asemenea, dovezi de deteriorare cardiacă sau hipercoagulabilitate, așa cum a fost evaluată de activitatea antitrombinei III 6

Hipertrigliceridemia primară este prevalentă la câinii Schnauzer pitic cu vârste medii și la cei geriatrici și este asociată deseori cu proteinurie din zona glomerulară. Există dovezi că proteinuria este o consecință a leziunii glomerulare indusă de lipide, iarembolismul lipidic glomerular a fost detectat la biopsiile renale obținute de la câinii Schnauzer pitic cu hipertrigligeridemie și proteinurie. Boala este subclinică, iar consecințele grave ale afecțiunii glomerulare (hipoalbuminemia, azotemia, sau boala tromboembolică), nu au fost raportate. Atunci când hipertrigliceridemia și proteinuria sunt detectate concomitent la această rasă, alte cauze posibile, precum hiperadrenocorticismul, ar trebui eliminate înainte de a pune diagnosticul prezumptiv de proteinurie asociată hipertrigliceridemiei. Tratamentul consta din managementul hipertrigliceridemiei cu dietă și, dacă este necesar, administratea fibratului. Inhibarea sistemului renină-angiotensină-aldosteron este recomandată, de asemenea, pentru reducerea proteinuriei. Pe baza datelor limitate, prognosticul este excelent, dar dacă apar hipoalbuminemia, azotemia, sau izostenuria persitentă, ar trebui investigate alte boli existente.

Referințe

 1. Xenoulis PG, Suchodolski JS, Levinski MD, et al. Investigation of hypertriglyceridemia in healthy Miniature Schnauzers. J Vet Intern Med 2007;21:1224-1230.
 2. Xenoulis PG, Levinski JS, Suchodolski JS, et al. Serum triglyceride concentrations in Miniature Schnauzers with and without a history of probable pancreatitis. J Vet Intern Med 2011;25:20-25.
 3. Kutsunai M, Kanemoto H, Fukushima K, et al. The association between gallbladder mucoceles and hyperlipidemia in dogs: a retrospective case control study. Vet J 2014; 199:76-79.
 4. Xenoulis PG, Suchodolski JS, Levinski MD, et al. Serum liver enzyme activities in healthy Miniature Schnauzers with and without hypertriglyceridemia. J Am Vet Med Assoc 2008;232:63-67. 
 5. Furrow E, Jaeger JQ, Parker VJ, et al. Proteinuria and lipoprotein lipase activity in Miniature Schnauzer dogs with and without hypertriglyceridemia. Vet J 2016;212:83-89.
 6. Smith RE, Granick JL, Stauthammer CD, et al. Clinical consequences of hypertriglyceridemia-associated proteinuria in Miniature Schnauzers. J Vet Intern Med 2017;31:1740-1748.
 7. Furrow E, Lees GE, Brown CA, et al. Glomerular lesions in proteinuric Miniature Schnauzer dogs. Vet Pathol 2017;54:484-489.
 8. Crispin SM. Ocular manifestations of hyperlipoproteinaemia. J Small Anim Pract 1993;34:500-506.
 9. Chang Y-M, Hadox E, Szladovits B, et al. Serum biochemical phenotypes in the domestic dog. PLoS ONE 2016;11:e0149650.
 10. Zatelli A, Paltrinieri S, Nizi F, et al. Evaluation of a urine dipstick test for confirmation or exclusion of proteinuria in dogs. Am J Vet Res 2010;71:235-240.
 11. Lees GE, Brown SA, Elliott J, et al. Assessment and management of proteinuria in dogs and cats: 2004 ACVIM forum consensus statement (small animal). J Vet Intern Med 2005;19:377-385.
 12. IRIS Canine GN Study Group Diagnosis Subgroup; Littman MP, Daminet S, Grauer GF, et al. Consensus recommendations for the diagnostic investigation of dogs with suspected glomerular disease. J Vet Intern Med 2013;27:S19-S26.
 13. Xenoulis PG, Steiner JM. Lipid metabolism and hyperlipidemia in dogs. Vet J 2010;183:12-21. 
 14. Herring IP, Panciera DL, Werre SR. Longitudinal prevalence of hypertension, proteinuria, and retinopathy in dogs with spontaneous diabetes mellitus. J Vet Intern Med 2014;28:488-495.
 15. Smets PMY, Lefebvre HP, Kooistra HS, et al. Hypercortisolism affects glomerular and tubular function in dogs. Vet J 2012;192:532-534.
 16. Gommeren K, van Hoek I, Lefebvre HP, et al. Effect of thyroxine supplementation on glomerular filtration rate in hypothyroid dogs. J Vet Intern Med 2009;23:844-849.
 17. Behrend EN, Kooistra HS, Nelson R, et al. Diagnosis of spontaneous canine hyperadrenocorticism: 2012 ACVIM consensus statement (small animal). J Vet Intern Med 2013;27:1292-1304. 
 18. Tvarijonaviciute A, Barić-Rafaj R, Horvatic A, et al. Identification of changes in serum analytes and possible metabolic pathways associated with canine obesity-related metabolic dysfunction. Vet J 2019;244:51-59.
 19. IRIS Canine GN Study Group Established Pathology Subgroup; Segev G, Cowgill LD, Heiene R, et al. Consensus recommendations for immunosuppressive treatment of dogs with glomerular disease based on established pathology. J Vet Intern Med 2013;27 Suppl 1:S44-54. 
 20. Vaden SL, Levine JF, Lees GE, et al. Renal biopsy: a retrospective study of methods and complications in 283 dogs and 65 cats. J Vet Intern Med 2005;19:794-801.
 21. IRIS Canine GN Study Group Standard Therapy Subgroup, Brown S, Elliott J, Francey T, et al. Consensus recommendations for standard therapy of glomerular disease in dogs. J Vet Intern Med 2013;27 Suppl 1:S27-43.
 22. de Marco V, Noronha KSM, Casado TC, et al. Therapy of canine hyperlipidemia with bezafibrate. J Vet Intern Med 2017;31:717-722.
 23. Kuehn NF. North American Companion Animal Formulary, 12th edition. North American Compendiums Inc. 2018
 24. Sato Y, Arai N, Yasuda H, et al. Clinofibrate improved canine lipid metabolism in some but not all breeds. J Vet Med Sci 2018;80:945-949. 
Eva Furrow

Eva Furrow

Dr. Furrow a absolvit la Universitatea Pennsylvania și, după finalizarea unui stagiu pe animale mici în cadrul aceleiași instituții, ea s-a mutat în centrul țării pentru un rezidențiat pe medicină internă Citiți mai mult

Alte articolele ale acestui număr

Numărul revistei 30.1 Publicat la data 23/07/2020

Proteinuria renală felină

Proteinuria reprezintă un rezultat frecvent și relevant clinic atunci când se face o analiză de urină.

Scris de Stacie C. Summers

Numărul revistei 30.1 Publicat la data 16/07/2020

Urolitiaza tractului urinar superior

Chirurgia renală și ureterală la animalele mici poate reprezenta o provocare, chiar și pentru cel mai experimentat chirurg.

Scris de Lillian R. Aronson

Numărul revistei 30.1 Publicat la data 09/07/2020

Diagnosticarea timpurie a afecțiunii renale cronice la pisici

Insuficiența renală este una dintre cele mai comune cauze de morbiditate și mortalitate la pisicile vârstnice...

Scris de Jonathan Elliott și Hannah J. Sargent

Numărul revistei 30.1 Publicat la data 25/06/2020

Restricția proteică pentru pisici cu insuficiență renală cronică

Oferirea dietelor cu restricție proteică pisicilor cu insuficiență renală reprezintă de multe decenii un pilon principal în abordarea terapeutică a acestor cazuri, însă există controverse; Meredith Wall și Nick Cave trec în revistă cunoștințele actuale și oferă niște sfaturi pentru medicul clinician.

Scris de Nick Cave și Meredith J. Wall