วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

หมายเลขหัวข้อ 32.1 วันที่เผยแพร่ 16/06/2022

A good start in life

Issue 32.1 A good start in life

Contributions

Articles section

หมายเลขหัวข้อ32.1 เผยแพร่แล้ว 13/01/2023

การจัดการกับลูกสุนัขแรกเกิดที่ป่วย

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในลูกสุนัขหรือ fading puppy syndrome นั้นเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในทางสัตวแพทย์

โดย Sylvie Chastant-Maillard

หมายเลขหัวข้อ32.1 เผยแพร่แล้ว 27/02/2023

ผลิตภัณฑ์ทดแทนนมสุนัข

Dr. Emmanuel Fontaine ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการให้นมลูกสุนัขที่ดูเหมือนไม่ยุ่งยากแต่...

โดย Emmanuel Fontaine

หมายเลขหัวข้อ32.1 เผยแพร่แล้ว 28/02/2023

ความท้าทายที่สำคัญในวิชาชีพสัตวแพทย์

สัตวแพทย์ต้องพบเจอกับความท้าทายในชีวิตการทำงานเป็นประจำทุกวัน มันสามารถช่วยได้มากหากได้ทราบว่าเพื่อนร่วมอาชีพคนอื่นต่างประสบความท้าทายแบบเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใด หากเราสามารถทำความเข้าใจกับเกี่ยวกับปัญหาคที่สัตวแพทย์ทุกคนต้องเผชิญนั้นจะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกันและกัน

โดย Cara McNeill และ Ewan McNeill

หมายเลขหัวข้อ32.1 เผยแพร่แล้ว 22/03/2023

ระยะของพัฒนาการในแมว

การทำความเข้าใจระยะต่างๆในการพัฒนาของลูกแมวนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแนะนำเจ้าของให้ทราบถึงวิธีที่ดีที่สุดในการมีปฏิสัมพันธ์กับแมวของพวกเขา ตามที่ Kersti Seckel ได้อธิบายไว้

โดย Kersti Seksel

หมายเลขหัวข้อ32.1 เผยแพร่แล้ว 22/03/2023

วิธีป้องกันปัญหาพฤติกรรมในลูกสุนัข

เจ้าของสัตว์หลายคนเลือกสุนัขด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้องนัก แต่ Jon Bowen ได้ระบุถึงปัจจัยสำคัญบางประการที่จะช่วยให้ลูกสุนัขอายุน้อยพัฒนากลายเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้

โดย Jon Bowen

หมายเลขหัวข้อ32.1 เผยแพร่แล้ว 25/05/2023

ความสำคัญของ DHA ในลูกสุนัข

บทความนี้ถูกเขียนขึ้นโดย Russ Kelley ผ่านการรวบรวมงานวิจัยต่างๆที่มีสมมติฐานว่า กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (DHA) นั้นมีความสำคัญต่อพัฒนาการทางร่างกายอย่างไรบ้าง และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของโภชนาการสำหรับลูกสุนัข

โดย Russ Kelley

หมายเลขหัวข้อ32.1 เผยแพร่แล้ว 24/10/2023

ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ ตอนที่ 1

บทความนี้เป็นบทความตอนที่ 1 จากทั้งหมด 2 ตอน โดยผู้เขียนได้พิจารณาถึงระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ และสาเหตุว่าทำไมระเบียบปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยในการดำเนินกิจการคลินิกรักษาสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย Philippe Baralon , Antje Blättner และ Pere Mercader

หมายเลขหัวข้อ32.1 เผยแพร่แล้ว 24/10/2023

ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ ตอนที่ 2

ในบทความตอนที่ 2 นี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงวิธีการกระตุ้นทีมงานและการประสบความสำเร็จในการออกแบบและใช้ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์

โดย Philippe Baralon , Antje Blättner และ Pere Mercader